Nurkowanie na wrakach jest z pewnością jedną z najbardziej ekscytujących odmian tego sportu. Dla wielu z nas wraki są wręcz powodem, dla którego zaczęliśmy nurkować. Każdy z nich to oddzielna historia. Niezależnie czy będzie to parowiec sprzed pierwszej wojny światowej czy nowoczesny okręt wojenny  – wraki przenoszą nas do innego świata, kuszą tajemniczością, która przez krótkie minuty nurkowania staje się również naszym udziałem.

Oczywiście nurkowanie na wrakach wymaga poznania szeregu technik maksymalizujących bezpieczeństwo. Pamiętać także należy, że wraki zwykle znajdują się w akwenach morskich, które same w sobie są dość wymagające.

Podczas szkolenia Wreck Diver poznacie m.in. takie zagadnienia jak:

 • rodzaje lin opustowych
 • sposoby poszukiwania wraku
 • zabezpieczenie powierzchniowe i komunikacja z powierzchnią
 • sprzęt wymagany w nurkowaniach wrakowych
 • system partnerski w nurkowaniu wrakowym
 • sposoby przemieszczania się po wraku
 • określanie kierunków na wraku
 • podstawy kartografii wraku
 • podstawy poręczowania
 • eliminowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych
 • sytuacje awaryjne (utrata orientacji, awaria światła lub innego sprzętu, zaplątanie się w sieć, awaryjne opuszczanie wraku)

Wymienione powyżej aspekty nurkowania wrakowego przećwiczymy w praktyce podczas minimum dwóch nurkowań kursowych.

Wymagania wstępne:

 • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji
 • zalecamy aby kandydat dysponował również certyfikatem Deep Diver – nurkowanie głębokie

Praktyczna organizacja zajęć:

Na realizację specjalizacji Wreck Diver potrzebujemy minimum jednego, pełnego dnia zajęć. Jednak ze względu na fakt, że szkolenie to realizujemy zwykle w Jastarni, a więc miejscu dość odległym od Radomia, przeważnie nasz wyjazd trwa minimum trzy dni. Po pierwsze daje to możliwość natychmiastowego wykorzystania zdobytych na kursie umiejętności podczas nurkowań na okolicznych wrakach, po drugie dla chętnych możemy zorganizować kurs wreck diver połączony z innym szkoleniem, po trzecie możemy miło spędzić kilka dni w miejscu uznawanym za mekkę polskich nurków wrakowych.

Zdobyte uprawnienia:

Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.