Umiejętność sprawnego nawigowania pod wodą jest podstawową cechą dobrego nurka. Zanurzając się podwodę wkraczamy do innego świata. Poruszanie się po nim nie jest tak proste jak na powierzchni i wymaga specjalnych umiejętności.

Kurs SDI Underwater Navigation ma za zadanie zwiększyć kompetencje nurka w zakresie wytyczania drogi w czasie nurkowania – zarówno za pomocą kompasu jak i nawigacji naturalnej.

W ramach zajęć teoretycznych poznasz zagadnienia związane z:

  • środowiskiem podwodnym (widzeniem, światłem, dźwiękiem, prądami i falowaniem)
  • nawigacją naturalną (kontury dna, głębokość, ilość światła, prądy, charakterystyczne elementy dna)
  • typami i budową kompasów
  • szacowaniem odległości pod wodą za pomocą różnych narzędzi

W ramach zajęć praktycznych zrealizujemy minimum dwa nurkowania, podczas których wykonamy szereg ćwiczeń nawigacyjnych w wykorzystaniem kompasu i innych metod wyznaczania kierunku.

Wymagania wstępne:

  • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
  • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji

Praktyczna organizacja zajęć:

Na realizację specjalizacji Underwater Navigation potrzebujemy minimum jednego, pełnego dnia zajęć. w ramach wyjazdu dwudniowego np. weekendowego, można połączyć to szkolenie w z inną specjalizacją np. Night and Limited Visibility Diver (nurkowanie nocne), Nitrox Diver (nurkowanie na mieszankach wzbogaconych w tlen) lub innych.

Szkolenie to realizujemy zwykle na krakowskim Zakrzówku lub „Koparkach” w Jaworznie.

Zdobyte uprawnienia:

Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.