Z pewnością wielu z Was było świadkiem różnego rodzaju wypadków. Czy gdyby zaistniała taka potrzeba, potrafilibyście pomóc ofiarom? Sytuacje zagrażające życiu pojawiają się nie tylko przy okazji uprawiania ekstremalnych sportów. Bardzo często dotyczą wypadków komunikacyjnych, zdarzeń na ulicy, w miejscu pracy lub nauki, czy wreszcie najbliższych w domu. Mamy nadzieję, że nigdy Was to nie spotka, ale warto być przygotowanym. Być może od tego będzie zależeć czyjeś życie.

Szkolenie CPROX1stAED obejmuje następujące obszary wiedzy i umiejętności:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
  • Pierwsza pomoc (1st Aid)
  • Pierwsza pomoc tlenowa (Oxygen Provider)
  • Użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED)

Podczas zajęć dowiesz się ponadto:

  • jak prawidłowo ocenić niebezpieczną sytuację i stan ofiary
  • jak zabezpieczyć siebie, ofiarę i miejsce zdarzenia
  • według jakich procedur powiadamiać służy ratownicze
  • o uwarunkowaniach prawnych udzielania pierwszej pomocy

Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy oczywiście specjalistyczne fantomy (manekiny) i defibrylatory treningowe.

Wymagania wstępne:

  • Wiek min. 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców/opiekunów

Praktyczna organizacja kursu:

Szkolenie CPROX1stAED trwa ok 4 godzin. Zajęcia realizujemy zwykle w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Jeżeli kurs CPROX1stAED realizujemy łącznie z innym szkoleniem (np. Rescue Diver – nurek ratownik), a czas i lokalne warunki na to pozwalają, możemy go przeprowadzić na akwenie nurkowym.

Zdobyte uprawnienia:

Po kursie będziesz przygotowany do skutecznego udzielenia pomocy osobom poszkodowanym zarówno w wypadkach nurkowych, jak i innych niebezpiecznych zdarzeniach losowych.

Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program oraz umożliwi Ci przystąpienie do szkolenia Rescue Diver – nurek ratownik.