Dla wielu z nas nurkowanie nocne jest ulubioną formą nurkowania. Nawet jeżeli nurkujemy w akwenach, które doskonale poznaliśmy za dnia, możemy być pewni, że nurkowanie nocne dostarczy nam zupełnie nowych wrażeń. Warto także pamiętać, że w polskich realiach, każde głębsze nurkowanie będzie odbywało się w warunkach ograniczonej widoczności. Nurkowania tego typu wymagają poznania szeregu procedur i nabycia odpowiednich umiejętności praktycznych.

W części teoretycznej szkolenia poznacie m.in. zagadnienia związane z:

  • sprzętem wymaganym do nurkowań nocnych
  • systemem partnerskim w nurkowaniach nocnych
  • komunikowaniem się w warunkach ograniczonej widoczności
  • nawigacją nocną
  • specyfiką utrzymywania neutralnej pływalności w warunkach nocnych
  • rozwiązywaniem problemów z utratą orientacji
  • procedurami awaryjnymi

W części praktycznej zrealizujemy minimum dwa nurkowania, podczas których wykonamy szereg ćwiczeń związanych z realizacją nurkowań nocnych i w warunkach ograniczonej widoczności.

Wymagania wstępne:

  • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
  • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji

Praktyczna organizacja zajęć:

Na realizację specjalizacji Night and Limited Visibility Diver potrzebujemy minimum jednego, pełnego dnia zajęć. W ramach wyjazdu dwudniowego np. weekendowego, można połączyć to szkolenie w z inną specjalizacją np. Deep Diver (nurkowanie głebokie), Nitrox Diver (nurkowanie na mieszankach wzbogaconych w tlen) lub inną.

Szkolenie to realizujemy zwykle na krakowskim Zakrzówku lub „Koparkach” w Jaworznie.

Zdobyte uprawnienia:

Szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.