W polskich warunkach klimatycznych zimna woda i niska temperatura powietrza mogą skutecznie pozbawić nas radości odkrywania podwodnego świata. Z jednej strony pogoda przez większą część roku zniechęca do przebywania w mokrej piance, z drugiej woda, która przy powierzchni ma temperaturę kilkunastu stopni już na kilku metrach głębokości ma często zaledwie 4-8 stopni. Rozwiązaniem związanych z tym problemów z termiką jest z pewnością suchy skafander, który pozwala elastycznie dobierać stopień docieplenia do aktualnych warunków nurkowania. Korzystanie z suchego skafandra jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowane niż z pianki neoprenowej i bez właściwego przygotowania może prowadzić do dyskomfortu i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

W części teoretycznej kursu omówimy m.in. takie zagadnienia jak:

  • typy skafandrów suchych
  • typy kryz i manszet
  • opcje i akcesoria suchych skafandrów
  • zawory – sens istnienia i wykorzystanie
  • kontrola pływalności i prawidłowe wyważanie
  • pielęgnacja skafandra
  • rozwiązywanie sytuacji awaryjnych

W trakcie zajęć praktycznych wykonamy minimum dwa nurkowania, podczas których przećwiczycie szereg umiejętności związanych z utrzymaniem neutralnej pływalności, różnymi sposobami wyważania się, a także reagowaniem na symptomy i sytuacje, które mogą prowadzić do zagrożenia Waszego bezpieczeństwa pod wodą.

Wymagania wstępne:

  • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
  • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji

Praktyczna organizacja zajęć:

Na realizację specjalizacji Dry Suit Diver potrzebujemy minimum jednego, pełnego dnia zajęć. w ramach wyjazdu dwudniowego np. weekendowego, można połączyć to szkolenie w z inną specjalizacją np. Night and Limited Visibility Diver (nurkowanie nocne), Nitrox Diver (nurkowanie na mieszankach wzbogaconych w tlen) lub inną.

Szkolenie to realizujemy zwykle na krakowskim Zakrzówku lub „Koparkach” w Jaworznie.

Zdobyte uprawnienia:

Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.

 

UWAGA!!! Kupując suchy skafander w naszym sklepie nurkowym, oprócz znakomitej ceny otrzymasz kurs suchego skafandra gratis.