Szkolenie Adventure Diver to swego rodzaju wprowadzenie do zaawansowanego nurkowania. W czasie jego trwania zrealizujemy pięć nurkowań – każde powiązane z inną specjalizacją nurkową. Standardy SDI przewidują, że nurkowania z zakresu specjalizacji Deep Diver – nurkowanie głębokie i Underwater Navigation – nawigacja podwodna, są obowiązkowe dla wszystkich kursantów. Pozostałe możecie wybrać samodzielnie.

W ramach teoretycznego wprowadzenia do nurkowań głębokich uzyskacie podstawowe informacje się o:

  • komputerach i tabelach nurkowych
  • sprzęcie do nurkowań głębokich
  • fizyce i fizjologii nurkowań głębokich
  • procedurach awaryjnych

Podczas zajęć wprowadzających do nawigacji podwodnej dowiecie się m.in. o:

  • specyfice środowiska wodnego
  • sposobach nawigacji naturalnej
  • budowie i wykorzystaniu kompasu
  • metodach szacowania odległości pod wodą

Zakres pozostałych wykładów uzależniony jest od tematyki wybranych przez kursantów nurkowań.

Wymagania wstępne:

  • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
  • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji

Praktyczna organizacja zajęć:

Specjalizacja Adventure Diver obejmuje pięć nurkowań oraz część teoretyczną. Na jej przeprowadzenie potrzebujemy minimum dwóch dni zajęć. Szkolenie to realizujemy zwykle na krakowskim Zakrzówku lub „Koparkach” w Jaworznie.

Zdobyte uprawnienia:

Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.