Pod wodą zobaczycie wiele fascynujących stworzeń, miejsc i obiektów. Z pewnością bardzo szybko po rozpoczęciu przygody z nurkowaniem, okaże się, że Waszym największym problemem będzie zbyt krótki czas jaki możecie spędzić pod wodą. Niestety w nurkowaniu rekreacyjnym tzw. czasy bezdekompresyjne nie mogą być naruszone pod żadnym pozorem. Można je jednak wydłużyć stosując nitroksy – a więc mieszanki oddechowe o zawartości tlenu wyższej niż powietrze atmosferyczne. Nie tylko pozwoli to wydłużyć wasze nurkowania, ale również korzystnie wpłynie na długość wymaganych przerw powierzchniowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • definicja nitroxu
 • historia używania nitroksu
 • wady i zalety nitroxu
 • fizjologiczne zagadnienia związane z tlenem (m.in. toksyczność tlenowa)  i azotem (m.in. tzw. narkoza azotowa)
 • ciśnienia parcjalne gazów w mieszaninie oddechowej
 • programowanie nitroksowych komputerów nurkowych
 • planowanie nurkowań nitroksowych
 • równoważna głębokość powietrzna
 • budowa i wykorzystanie analizatora tlenowego
 • metody opisywania butli
 • gazy standardowe

Wymagania wstępne:

 • wiek min. 18 lat lub min. 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • certyfikat nurkowy minimum Open Water Diver lub równoważny innej organizacji

Praktyczna organizacja zajęć:

Na realizację specjalizacji Nitrox Diver potrzebujemy ok. 4 godzin zajęć. Standardy TDI zakładają, że do zaliczenia szkolenia Nitrox Diver nie są wymagane nurkowania. Zajęcia możemy więc zrealizować więc w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Jednak w ramach wyjazdu dwudniowego np. weekendowego, można połączyć to szkolenie w z inną specjalizacją np. Night and Limited Visibility Diver (nurkowanie nocne), Deep Diver – nurkowanie głębokie lub inną. Wówczas zajęcia realizujemy zwykle na krakowskim Zakrzówku lub „Koparkach” w Jaworznie.

Zdobyte uprawnienia:

Po ukończeniu tego kursu uzyskasz uprawnienia do nurkowania na mieszankach o zawartości tlenu od 21 do 40%. Pozytywne ukończone szkolenie zostanie zaliczone także jako część programu nurka zaawansowanego – Advanced Diver Development Program.